Kandepind ja osalus

Võistluste arv

Rahvuslike võistluste arv Eestis ERL kalenderplaanis aastate ja võistlusalade järgi. Käesoleva aasta kohta - prognoositav arv (nii toimunud kui ka tulevased võistlused).

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport Kokku
2008 41 22 7 9 0 79
2009 42 (+1) 25 (+3) 10 (+3) 9 (+0) 0 (+0) 86
2010 42 (+0) 29 (+4) 9 (-1) 8 (-1) 1 (+1) 89
2011 46 (+4) 29 (+0) 6 (-3) 6 (-2) 4 (+3) 91
2012 54 (+8) 20 (-9) 7 (+1) 7 (+1) 9 (+5) 97
2013 49 (-5) 16 (-4) 9 (+2) 9 (+2) 7 (-2) 90
2014 68 (+19) 25 (+9) 6 (-3) 11 (+2) 7 (+0) 117
2015 71 (+3) 31 (+6) 6 (+0) 15 (+4) 8 (+1) 131
2016 68 (-3) 29 (-2) 8 (+2) 18 (+3) 11 (+3) 134
2017 68 (+0) 31 (+2) 7 (-1) 14 (-4) 15 (+4) 135
2018 69 (+1) 32 (+1) 10 (+3) 18 (+4) 5 (-10) 134


Startide arv

Startide arv nii Eestis kui ka välismaal toimunud rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel litsentsikategooriate järgi. Eestis toimunud rahvuslike võistluste puhul on arvesse võetud ka välisriikide sportlaste stardid Eestis.

Aasta Harrastaja Laps Juunior Noor Seenior Kutsar Ilma kategooriata Kokku
2014 1684 3268 1522 978 4577 93 977 13099
2015 2506 (+822) 4226 (+958) 1535 (+13) 1628 (+650) 4645 (+68) 97 (+4) 1128 (+151) 15765
2016 2726 (+220) 4944 (+718) 1783 (+248) 1465 (-163) 5034 (+389) 174 (+77) 1000 (-128) 17126
2017 2151 (-575) 5044 (+100) 1878 (+95) 1445 (-20) 5319 (+285) 157 (-17) 1171 (+171) 17165
2018 2353 (+202) 5234 (+190) 1651 (-227) 1235 (-210) 5051 (-268) 62 (-95) 940 (-231) 16526


Keskmine startide arv sportlase kohta

Keskmine startide arv ühe sportlase kohta nii Eestis kui ka välismaal toimunud rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel litsentsikategooriate järgi. Sportlaste arvuks on sportlased, kellel on vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus.

Aasta Harrastaja Laps Juunior Noor Seenior Kutsar
2014 8 13 14 10 25 7
2015 10 (+2) 13 (+0) 16 (+2) 15 (+5) 25 (+0) 7 (+0)
2016 10 (+0) 13 (+0) 18 (+2) 13 (-2) 24 (-1) 9 (+2)
2017 9 (-1) 12 (-1) 16 (-2) 13 (+0) 25 (+1) 10 (+1)
2018 9 (+0) 11 (-1) 13 (-3) 14 (+1) 25 (+0) 5 (-5)


Startide arv rahvuslikel võistlustel Eestis

Startide arv rahvuslikel võistlustel Eestis aastate ja võistlusalade järgi (sh ka ratsanetis registreerimata, ehk välisriikide sportlaste stardid Eestis)

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport Kokku
2008 4086 902 160 140 5288
2009 4515 (+429) 1019 (+117) 203 (+43) 121 (-19) 5858
2010 4813 (+298) 1085 (+66) 174 (-29) 100 (-21) 8 (+8) 6180
2011 5185 (+372) 1122 (+37) 167 (-7) 130 (+30) 45 (+37) 6649
2012 5774 (+589) 1186 (+64) 289 (+122) 140 (+10) 99 (+54) 7488
2013 5433 (-341) 920 (-266) 316 (+27) 155 (+15) 96 (-3) 6920
2014 8243 (+2810) 1561 (+641) 335 (+19) 302 (+147) 84 (-12) 10525
2015 10796 (+2553) 1834 (+273) 292 (-43) 374 (+72) 123 (+39) 13419
2016 11712 (+916) 1793 (-41) 294 (+2) 404 (+30) 202 (+79) 14405
2017 11979 (+267) 1758 (-35) 305 (+11) 320 (-84) 154 (-48) 14516
2018 11367 (-612) 1969 (+211) 311 (+6) 376 (+56) 57 (-97) 14080


Keskmine startide arv rahvuslikel võistlusel Eestis võistlusalade järgi

Keskmine startide arv ühe rahvusliku võistluse kohta Eestis aastate ja võistlusalade järgi. Arvesse lähevad ka välisriikide sportlaste ja litsentsikategooriata osalejate stardid.

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport
2014 127 65 48 27 14
2015 154 (+27) 59 (-6) 42 (-6) 27 (+0) 15 (+1)
2016 172 (+18) 62 (+3) 37 (-5) 22 (-5) 18 (+3)
2017 176 (+4) 57 (-5) 44 (+7) 23 (+1) 11 (-7)
2018 175 (-1) 66 (+9) 31 (-13) 21 (-2) 11 (+0)


Sportlaste arv litsentsikategooriate järgi

Ratsanetis registreeritud sportlaste arv aastate ja litsentsikategooriate järgi. Alates 2014. aastast on andmed seisuga 15. oktoober. Käesoleva aasta kohta on tänane seis.

Aasta Harrastaja Laps Juunior Noor Seenior Kutsar Kokku
2008 94 193 76 75 120 0 558
2009 117 (+23) 218 (+25) 102 (+26) 107 (+32) 162 (+42) 0 (+0) 706
2010 118 (+1) 210 (-8) 121 (+19) 129 (+22) 198 (+36) 4 (+4) 780
2011 149 (+31) 196 (-14) 128 (+7) 153 (+24) 250 (+52) 8 (+4) 884
2012 201 (+52) 215 (+19) 132 (+4) 171 (+18) 291 (+41) 16 (+8) 1026
2013 231 (+30) 235 (+20) 123 (-9) 164 (-7) 292 (+1) 15 (-1) 1060
2014 296 (+65) 328 (+93) 147 (+24) 184 (+20) 341 (+49) 19 (+4) 1315
2015 374 (+78) 420 (+92) 142 (-5) 205 (+21) 352 (+11) 22 (+3) 1515
2016 430 (+56) 520 (+100) 151 (+9) 212 (+7) 410 (+58) 30 (+8) 1753
2017 444 (+14) 593 (+73) 194 (+43) 214 (+2) 463 (+53) 29 (-1) 1937
2018 493 (+49) 686 (+93) 234 (+40) 217 (+3) 497 (+34) 27 (-2) 2154


Aastalitsentsidega sportlaste arv

Ratsanetis registreeritud sportlaste arv aastate ja litsentsikategooriate järgi, kellel oli vastaval hooajal kehtiv aastalitsents.

Aasta Harrastaja Laps Juunior Noor Seenior Kutsar Kokku
2008 87 175 72 71 119 0 524
2009 73 (-14) 182 (+7) 72 (+0) 71 (+0) 116 (-3) 0 (+0) 514
2010 32 (-41) 146 (-36) 60 (-12) 56 (-15) 102 (-14) 3 (+3) 399
2011 52 (+20) 140 (-6) 59 (-1) 56 (+0) 102 (+0) 7 (+4) 416
2012 82 (+30) 168 (+28) 63 (+4) 54 (-2) 115 (+13) 13 (+6) 495
2013 94 (+12) 172 (+4) 62 (-1) 52 (-2) 112 (-3) 8 (-5) 500
2014 127 (+33) 202 (+30) 88 (+26) 61 (+9) 123 (+11) 13 (+5) 614
2015 178 (+51) 253 (+51) 80 (-8) 88 (+27) 130 (+7) 13 (+0) 742
2016 185 (+7) 330 (+77) 83 (+3) 90 (+2) 156 (+26) 19 (+6) 863
2017 158 (-27) 331 (+1) 93 (+10) 95 (+5) 152 (-4) 15 (-4) 844
2018 158 (+0) 359 (+28) 108 (+15) 76 (-19) 153 (+1) 12 (-3) 866


Sportlaste arv võistlusalade järgi

Ratsanetis registreeritud sportlaste arv, kellel oli vähemalt 1 tulemus antud võistlusalal vastaval hooajal. Sama sportlane võib olla kirjas mitmel alal, nt kui ta on osalenud nii takistussõidus kui ka koolisõidus.

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport
2014 636 297 94 112 25
2015 766 296 90 125 22
2016 836 343 123 145 37
2017 855 382 82 131 25
2018 858 437 117 131 25


Harrastajate MV-l osalejate arv

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine
2012 33 21 8 0
2013 27 (-6) 14 (-7) 10 (+2) 0 (+0)
2014 40 (+13) 20 (+6) 10 (+0) 0 (+0)
2015 41 (+1) 20 (+0) 9 (-1) 0 (+0)
2016 39 (-2) 9 (-11) 7 (-2) 5 (+5)
2017 23 (-16) 8 (-1) 7 (+0) 5 (+0)


Harrastajate osakaal (%) võistlusalati

Harrastussportlaste poolt tehtud startide arvu suhe kogu startidesse võistlusalade kaupa. Näiteks 2015. aastal oli 24% kogu startidest koolisõidus tehtud harrastussportlaste poolt.

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport
2014 11% 21% 18% 8% 4%
2015 14% (+3) 24% (+3) 18% (+0) 13% (+5) 1% (-3)
2016 15% (+1) 21% (-3) 13% (-5) 11% (-2) 5% (+4)
2017 11% (-4) 17% (-4) 12% (-1) 14% (+3) 5% (+0)
2018 13% (+2) 21% (+4) 12% (+0) 9% (-5) 0% (-5)


Roheliste Kaartide arv

Ratsanetis registreeritud isikute arv, kellel on Roheline Kaart. Andmed seisuga 31. detsember. Käesoleva aasta kohta on tänane seis.

Aasta Rohelist kaarti
2012 418
2013 1970 (+1552)
2014 2273 (+303)
2015 2631 (+358)
2016 2994 (+363)
2017 3371 (+377)
2018 3677 (+306)


Rohelise Kaardi saajad vanuse järgi

Isikute arv, kes on vastaval aastal saanud RK numbrit, aastate ja vanusegruppide järgi.

Aasta Kuni 11a 12 kuni 14a 15 kuni 16a 17 kuni 21a Alates 22a
2014 47 101 20 46 85
2015 66 (+19) 135 (+34) 43 (+23) 30 (-16) 79 (-6)
2016 54 (-12) 153 (+18) 45 (+2) 27 (-3) 80 (+1)
2017 74 (+20) 166 (+13) 44 (-1) 16 (-11) 74 (-6)
2018 67 (-7) 147 (-19) 28 (-16) 16 (+0) 42 (-32)


Rohelise Kaardi saajate osalus spordis

RK numbri saajate osalus ratsaspordis RK numbri saamise hooajal. Osalesid - need, kellel on vähemalt 1 start antud hooajal.

Aasta Osalesid Ei osalenud RK saajad kokku
2014 120 183 303
2015 131 227 358
2016 137 226 363
2017 150 227 377
2018 147 159 306


Ühekordsete litsentside arv

Nii hobustele kui ka sportlastele ostetud ühekordsete litsentside arv.

Aasta Ühekordset litsentsi
2010 766
2011 1329 (+563)
2012 1302 (-27)
2013 1507 (+205)
2014 2212 (+705)
2015 2257 (+45)
2016 2391 (+134)
2017 1841 (-550)
2018 2203 (+362)

Saavutussport

Eesti sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel Eestis

Ratsanetis registreeritud sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel Eestis võistlusalade järgi.

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport Kokku
2014 421 2 17 440
2015 448 (+27) 2 (+0) 12 (-5) 462
2016 525 (+77) 44 (+42) 19 (+7) 9 (+9) 597
2017 399 (-126) 4 (-40) 58 (+39) 11 (+2) 472
2018 175 (-224) 10 (+6) 13 (+13) 54 (-4) 14 (+3) 266


Eesti sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel välismaal

Ratsanetis registreeritud sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel välismaal võistlusalade järgi.

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport Kokku
2014 901 64 22 27 15 1029
2015 568 (-333) 73 (+9) 19 (-3) 28 (+1) 25 (+10) 713
2016 678 (+110) 47 (-26) 37 (+18) 27 (-1) 12 (-13) 801
2017 1042 (+364) 41 (-6) 18 (-19) 27 (+0) 9 (-3) 1137
2018 1340 (+298) 100 (+59) 24 (+6) 15 (-12) 14 (+5) 1493


Järgud takistussõidus

Uued järgud takistussõidus aastate järgi.

Aasta Meister I II III Kokku
2012 3 20 26 49
2013 7 (+7) 5 (+2) 13 (-7) 25 (-1) 50
2014 8 (+3) 10 (-3) 50 (+25) 68
2015 1 (+1) 5 (-3) 18 (+8) 42 (-8) 66
2016 1 (+0) 11 (+6) 22 (+4) 39 (-3) 73
2017 5 (+4) 51 (+40) 101 (+79) 237 (+198) 394
2018 1 (-4) 5 (-46) 19 (-82) 53 (-184) 78


Järgud koolisõidus

Uued järgud koolisõidus aastate järgi.

Aasta Meister I II III Kokku
2012 1 9 12 22
2013 2 (+2) 5 (+4) 5 (-4) 6 (-6) 18
2014 2 (-3) 9 (+4) 24 (+18) 35
2015 2 (+0) 21 (+12) 25 (+1) 48
2016 2 (+0) 7 (-14) 15 (-10) 24
2017 2 (+2) 16 (+14) 20 (+13) 47 (+32) 85
2018 3 (-13) 5 (-15) 15 (-32) 23


Järgud kolmevõistlusel

Uued järgud kolmevõistluses aastate järgi.

Aasta Meister I II III Kokku
2012 1 1 2 4
2013 3 (+2) 3
2014 1 (-2) 4 (+4) 5
2015 1 (+0) 1
2016 2 (+2) 2
2017 8 (+8) 14 (+12) 34 (+34) 56
2018 3 (-5) 8 (-6) 5 (-29) 16


EMVl osalejate arv - takistussõit

EMVl osalenud sportlaste arv vastavas klassis.

Aasta Ponid Juuniorid Noored Seeniorid Lapsed U25 Kokku
2008 13 8 13 11 45
2009 20 12 9 7 48
2010 16 16 13 13 58
2011 21 20 9 9 59
2012 19 19 14 9 61
2013 16 26 10 14 66
2014 16 18 16 13 63
2015 19 17 17 13 11 77
2016 18 15 11 18 18 80
2017 16 14 8 9 17 64
2018 16 14 12 7 16 65

EMVl osalejate arv - koolisõit

EMVl osalenud sportlaste arv vastavas klassis.

Aasta Ponid Juuniorid Noored Seeniorid Lapsed Kokku
2008 10 6 4 4 24
2009 13 6 3 6 28
2010 10 7 7 5 29
2011 10 6 6 8 30
2012 5 9 5 8 27
2013 8 8 6 5 27
2014 10 5 4 8 27
2015 9 6 8 4 27
2016 5 8 4 6 23
2017 5 4 0 6 7 22
2018 6 10 0 10 10 36

EMVl osalejate arv - kolmevõistlus

EMVl osalenud sportlaste arv vastavas klassis.

Aasta Ponid Juuniorid Noored Seeniorid U25 Kokku
2008 8 9 3 3 23
2009 10 7 3 0 20
2010 9 4 4 4 21
2011 5 8 9 9 31
2012 6 9 10 4 29
2013 4 7 8 6 25
2014 5 5 5 8 23
2015 7 0 4 6 17
2016 8 5 4 6 23
2017 9 12 4 4 29
2018 4 8 11 7 30

EMVl osalejate arv - kestvusratsutamine

EMVl osalenud sportlaste arv vastavas klassis.

Aasta Ponid Juuniorid Noored Seeniorid Kokku
2008 6 8 4 4 22
2009 8 11 8 5 32
2010 5 7 7 5 24
2011 4 5 6 5 20
2012 5 7 7 6 25
2013 9 9 7 5 30
2014 8 9 9 4 30
2015 10 15 10 7 42
2016 11 10 8 4 33
2017 11 9 12 9 41
2018 11 12 6 5 34

EMVl osalejate arv - rakendisport

EMVl osalenud sportlaste arv vastavas klassis.

Aasta Ühene rakend Ühe hobuse rakend Ühe poni rakend Kokku
2011 4 4
2012 6 5 11
2013 7 4 11
2014 6 6
2015 8 8
2016 9 9
2017 8 8
2018 6 6

Treeneritöö

RK eksamineerijate ja järgusportlaste juhendajate arv

Treenerite arv, kes on vastaval hooajal võtnud vastu RK eksamit. Treenerite arv, kes on juhendanud sportlast, kellele on vastaval hooajal omistatud järk (järgu taotluses on märgitud vastava treeneri nimi).

Aasta Rohelise kaardi eksamineerijad Järgusportlaste juhendajad
2014 56 28
2015 55 (-1) 31 (+3)
2016 59 (+4) 36 (+5)
2017 61 (+2) 22 (-14)
2018 58 (-3) 0 (-22)

Hobused

Registreeritud, võistelnud ja aastalitsentsidega hobuste arv

Ratsanetis registreeritud hobuste arv. Hobuste arv, kellel on vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus. Hobuste arv, kellel kehtiv aastalitsents. Andmed seisuga 31. detsember. Käesoleva aasta kohta on tänane seis.

Aasta Registreeritud Võistelnud Aastalitsentsid
2008 1321 0 694
2009 1516 (+195) 0 (+0) 665 (-29)
2010 1647 (+131) 0 (+0) 542 (-123)
2011 1797 (+150) 0 (+0) 493 (-49)
2012 2015 (+218) 0 (+0) 640 (+147)
2013 2225 (+210) 0 (+0) 632 (-8)
2014 2896 (+671) 1172 (+1172) 726 (+94)
2015 3353 (+457) 1320 (+148) 930 (+204)
2016 3814 (+461) 1408 (+88) 974 (+44)
2017 4242 (+428) 1401 (-7) 1108 (+134)
2018 4602 (+360) 1410 (+9) 1062 (-46)


Võistlevate hobuste vanuseline jaotus

Ratsanetis registreeritud hobuste arv, kellel on vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus, vanusegruppide järgi.

Aasta 4 kuni 6 7 kuni 16 vanemad kui 16 Kokku
2014 393 742 37 1172
2015 424 847 49 1320
2016 443 920 45 1408
2017 442 907 52 1401
2018 408 941 61 1410


Võistlevate hobuste arv võistlusalade järgi

Hobuste arv vastaval hooajal, kellel oli vähemalt 1 tulemus antud võistlusalal. Sama hobune võib olla kirjas mitmel alal, nt kui ta on osalenud nii takistussõidus kui ka koolisõidus.

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport
2014 866 349 114 97 29
2015 1000 342 110 130 36
2016 1077 390 142 135 39
2017 1078 401 110 121 35
2018 1057 426 143 140 27


Võistlevate noorhobuste arv võistlusalade järgi

Hobuste arv vanuses 4-6 vastaval hooajal, kellel oli vähemalt 1 tulemus antud võistlusalal. Sama hobune võib olla kirjas mitmel alal, nt kui ta on osalenud nii takistussõidus kui ka koolisõidus.

Aasta Takistussõit Koolisõit Kolmevõistlus Kestvusratsutamine Rakendisport
2014 293 103 37 38 11
2015 331 81 25 52 15
2016 341 109 33 51 17
2017 339 123 31 39 16
2018 318 97 38 45 10


Eestis vs välismaal sündinud hobuste osalus rahvusvahelistel võistlustel

Hobuste arv sünnikoha järgi (Eestis, välismaal), kellel vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus rahvusvahelisel võistlusel, kas Eestis või välismaal.

Aasta Eestis sündinud Mujal sündinud Kokku
2014 57 102 159
2015 51 105 156
2016 79 102 181
2017 78 94 172
2018 95 108 203