Statistika

2827 sportlast
6898 hobust
218 võistlust sel aastal
11556 starti sel aastal
52 klubi
159 treenerit

Võistluste arv

Rahvuslike võistluste arv Eestis ERL kalenderplaanis aastate ja võistlusalade järgi. Käesoleva aasta kohta - prognoositav arv (nii toimunud kui ka tulevased võistlused).

Laadimine...


Startide arv

Startide arv nii Eestis kui ka välismaal toimunud rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel litsentsikategooriate järgi. Eestis toimunud rahvuslike võistluste puhul on arvesse võetud ka välisriikide sportlaste stardid Eestis.

Laadimine...


Keskmine startide arv sportlase kohta

Keskmine startide arv ühe sportlase kohta nii Eestis kui ka välismaal toimunud rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel litsentsikategooriate järgi. Sportlaste arvuks on sportlased, kellel on vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus.

Laadimine...


Startide arv rahvuslikel võistlustel Eestis

Startide arv rahvuslikel võistlustel Eestis aastate ja võistlusalade järgi (sh ka ratsanetis registreerimata, ehk välisriikide sportlaste stardid Eestis)

Laadimine...


Keskmine startide arv rahvuslikel võistlusel Eestis võistlusalade järgi

Keskmine startide arv ühe rahvusliku võistluse kohta Eestis aastate ja võistlusalade järgi. Arvesse lähevad ka välisriikide sportlaste ja litsentsikategooriata osalejate stardid.

Laadimine...


Eesti sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel Eestis

Ratsanetis registreeritud sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel Eestis võistlusalade järgi.

Laadimine...


Eesti sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel välismaal

Ratsanetis registreeritud sportlaste startide arv rahvusvahelistel võistlustel välismaal võistlusalade järgi.

Laadimine...


Harrastajate ja amatööride poolt tehtud startide arv võistlusalade järgi

Startide arv nii Eestis kui ka välismaal toimunud rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel.

Laadimine...


Sportlaste arv litsentsikategooriate järgi

Ratsanetis registreeritud sportlaste arv aastate ja litsentsikategooriate järgi. Alates 2014. aastast on andmed seisuga 15. oktoober. Käesoleva aasta kohta on tänane seis.

Laadimine...


Sportlaste arv võistlusalade järgi

Ratsanetis registreeritud sportlaste arv, kellel oli vähemalt 1 tulemus antud võistlusalal vastaval hooajal. Sama sportlane võib olla kirjas mitmel alal, nt kui ta on osalenud nii takistussõidus kui ka koolisõidus.

Laadimine...


Aastalitsentsidega sportlaste arv

Ratsanetis registreeritud sportlaste arv aastate ja litsentsikategooriate järgi, kellel oli vastaval hooajal kehtiv aastalitsents.

Laadimine...


Sportlaste arv vanusegrupi ja soo järgi

Laadimine...


Harrastajate ja amatööride arv võistlusalade järgi

Harrastajate (H) ja amatööride (Am) arv, kes on teinud vähemalt ühe stardi vastaval hooajal

Laadimine...


Harrastajate ja amatööride osakaal (%) võistlusalade kaupa

Harrastajate ja amatööride poolt tehtud startide arvu suhe kogu startidesse võistlusalade kaupa. Näiteks 2015. aastal oli 24% kogu startidest koolisõidus tehtud harrastussportlaste poolt.

Laadimine...


Takistussõidu tiitlivõistlustel osalejate arv

Vastavas klassis osalenud sportlaste arv. EMV - Eesti Meistrivõistlused; MV - mitteametlikud tiitlivõistlused.

Laadimine...


Koolisõidu tiitlivõistlustel osalejate arv

Vastavas klassis osalenud sportlaste arv. EMV - Eesti Meistrivõistlused; MV - mitteametlikud tiitlivõistlused.

Laadimine...


Kolmevõistluse tiitlivõistlustel osalejate arv

Vastavas klassis osalenud sportlaste arv. EMV - Eesti Meistrivõistlused; MV - mitteametlikud tiitlivõistlused.

Laadimine...


Kestvusratsutamise tiitlivõistlustel osalejate arv

Vastavas klassis osalenud sportlaste arv. EMV - Eesti Meistrivõistlused; MV - mitteametlikud tiitlivõistlused.

Laadimine...


Rakendispordi tiitlivõistlustel osalejate arv

Eesti Meistrivõistlustel vastavas klassis osalenud sportlaste arv.

Laadimine...


Registreeritud, võistelnud ja aastalitsentsidega hobuste arv

Ratsanetis registreeritud hobuste arv. Hobuste arv, kellel on vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus. Hobuste arv, kellel kehtiv aastalitsents. Andmed seisuga 31. detsember. Käesoleva aasta kohta on tänane seis.

Laadimine...


Võistlevate hobuste vanuseline jaotus

Ratsanetis registreeritud hobuste arv, kellel on vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus, vanusegruppide järgi.

Laadimine...


Võistlevate noorhobuste arv võistlusalade järgi

Hobuste arv vanuses 4-6 vastaval hooajal, kellel oli vähemalt 1 tulemus antud võistlusalal. Sama hobune võib olla kirjas mitmel alal, nt kui ta on osalenud nii takistussõidus kui ka koolisõidus.

Laadimine...


Võistlevate hobuste arv võistlusalade järgi

Hobuste arv vastaval hooajal, kellel oli vähemalt 1 tulemus antud võistlusalal. Sama hobune võib olla kirjas mitmel alal, nt kui ta on osalenud nii takistussõidus kui ka koolisõidus.

Laadimine...


Eestis vs välismaal sündinud hobuste osalus rahvusvahelistel võistlustel

Hobuste arv sünnikoha järgi (Eestis, välismaal), kellel vastaval hooajal vähemalt 1 tulemus rahvusvahelisel võistlusel, kas Eestis või välismaal.

Laadimine...


Rohelise kaardi saajad vanuse järgi

Isikute arv, kes on vastaval aastal saanud Rohelise Kaardi, aastate ja vanusegruppide järgi.

Laadimine...


Rohelise kaardi saajate osalus spordis

RK numbri saajate osalus ratsaspordis RK numbri saamise hooajal. Osalesid - need, kellel on vähemalt 1 start antud hooajal.

Laadimine...


Roheliste kaartide ja Siniste Märkide arv

Ratsanetis registreeritud isikute arv, kellel on Roheline kaart ja Sinine Märk. Andmed seisuga 31. detsember. Käesoleva aasta kohta on tänane seis.

Laadimine...


Järgud takistussõidus

Uued järgud takistussõidus aastate järgi.

Laadimine...


Järgud koolisõidus

Uued järgud koolisõidus aastate järgi.

Laadimine...


Järgud kolmevõistluses

Uued järgud kolmevõistluses aastate järgi.

Laadimine...


RK eksamineerijate ja järgusportlaste juhendajate arv

Treenerite arv, kes on vastaval hooajal võtnud vastu RK eksamit. Treenerite arv, kes on juhendanud sportlast, kellele on vastaval hooajal omistatud järk (järgu taotluses on arvesse mineva tulemuse juurde märgitud vastava treeneri nimi).

Laadimine...


Ühekordsete litsentside arv

Laadimine...


Ühekordse litsentsiga sportlaste ja hobuste arv

Laadimine...


Taustatööd