Võistlustele kehtivate võimalike piirangute ja võistluste korraldusele seatud nõuetega saate tutvuda SIIN.
Võistluse korraldamise ning sellel vajalike nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.

Võistlus

Nimi:
Massu Kevad 2021
Aeg:
08.05.21
Korraldaja(d):
Massu RK, Massu Mõisa Tallid OÜ
Sekretär:
Ave Talts
tel. 51 36 847, ratsavoistlus@gmail.com
Tüüp:
rahvuslik
Riik:
Eesti
Asukoht:
Massu
Staatus:
Tulemused avaldatud
Võistluse online leht:
https://online.equipe.com/en/competitions/40540
Lisainfo:

Seoses COVID-19 levikuga:

◾ Pealtvaatajad ei ole lubatud.

◾ Võistlusterritooriumile lubatakse ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud, koguarv ei tohi ületada 150 isikut võistlusklassi kohta. Korraldajal on õigus osalejate arvu võistlusklassides vajadusel piirata.

◾ Igas võistlusklassis on orienteeruvalt 50 starti. Lõplik startide arv sõltub võistlejate ja kaasavõetava abipersonali arvust. Iga võistleja peab võistlusele registreerimisel märkuste lahtris oma abipersonali nimeliselt ära märkima. Paneme võistlejatele südamele, et kaasa võtta ainult hädavajalik personal.

◾ Juhul, kui osalejate suurest arvust tulenevalt on vajalik teha piiranguid, siis lähtutakse registreerimise ajalisest järjestusest ja/või eelistatakse vähema abipersonaliga võistlejaid, et võimaldada rohkem starte.

◾ Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. 

◾ Inimesed võivad liikuda koos kuni 10-liikmelises grupis, kui vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a) saabunud võistlusele samast tallist;

b) saabunud võistlusele sama transpordiga;

c) on sama treeneri õpilased;

d) ühe pere liikmed.

Nimetatud grupid peavad jälgima, et ei puutu kokku ning ei segune teiste gruppidega. 

◾ Haigusnähtudega isikutel on võistluse territooriumile sisenemine rangelt keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

◾ Maski kandmine on nii siseruumides kui õues kõigile kohustuslik, v.a hobuse seljas viibivad ratsanikud, alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

◾ Palume kõigil võistlusel viibijatel kaasa võtta oma mask. Vajadusel saab osta maske ka kohapeal.

◾ Võistluspaika saabuda võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuda koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on kasutusel Equipe programm.

◾ Hobuautode parkimisel palume jälgida kohapealseid juhiseid tagamaks kõigile piisavalt ruumi hobustega toimetamiseks ja distantsi hoidmiseks.

◾ Võistlusklasside vahel on vähemalt 30-minutiline paus puhastus- ja desinfitseerimistöödeks.

◾ Parkuuriga tutvumisel jätab korraldaja endale õiguse lasta võistlejaid rajaga tutvuma jaokaupa, et oleks tagatud piisav hajutatus.

◾ Soojendusväljakule on lubatud korraga 6 võistlejat. Palume treeneritel/abilistel soojendusväljakul viibida minimaalselt. Soojendustakistuste tõstmisel on soovitav kasutada kummikindaid.

◾ Palume kõigil suhtuda täie tõsidusega juhendis toodud korraldustesse.

Antud nõuded tulenevad Kultuuriministeeriumi ja Eesti Ratsaspordi Liidu juhistest, millega saab tutvuda täpsemalt SIIN.

NB! Registreerimisel märkida märkuste lahtrisse kaasas olevate abiliste ees- ja perekonnanimi. Kui abilisi ei tule kaasa, siis palume ka sellest vastavalt teada anda. 

Võistluse dokumentatsioon

Juhendid
Massu 08.05.21
Ajakava
Stardijärjekorrad
Tulemused
Massu 08.05.21
Muud

Arvestused ja võistlusklassid

Kuupäev Klass Raskusaste Arvestus Stardimaks Auhinnad Tulemused
08.05.21
1 - Prix de Greencube
1 - Prix de Greencube 75 cm | puhtusele ja ideaalajale 75 cm Avatud 25 € 200€ Vaata
08.05.21
2 - Prix de Kvaliteetaken
2 - Prix de Kvaliteetaken 90 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 90 cm Avatud 25 € 200€ Vaata
08.05.21
3 - Prix de Massu Mõis
3 - Prix de Massu Mõis 100 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 100 cm Avatud 25 € 200€ Vaata
08.05.21
4 - Prix de Reinmaa & Partnerid AB
4 - Prix de Reinmaa & Partnerid AB 110 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110 cm Avatud 25 € 200€ Vaata
08.05.21
5 - Prix de ValiceCar
5 - Prix de ValiceCar 120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 120 cm Avatud 25 € 200€ Vaata