Соревнование

Название:
Sammuli Kevad 2021 / ESHKS NH sarja II etapp
Время:
29.05.21
Организаторы:
Viljandimaa RSK, Sammuli tall
Секретарь:
Margit Asu
tel. 53 426 040, margit.asu@mail.ee
Тип:
местное
Страна:
Эстония
Место проведения:
Sammuli tall
Спонсоры:


Статус:
Регистрация до 26.05.2021
Доп. информация:

Sarja üldinfo


Seoses COVID-19 levikuga:

1. Pealtvaatajad ei ole lubatud.

2. Võistlusterritooriumile lubatakse ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud, koguarv ei tohi ületada 150 isikut võistlusklassi kohta. Korraldajal on õigus osalejate arvu võistlusklassides vajadusel piirata.

3. Igas võistlusklassis on orienteeruvalt 50 starti. Lõplik startide arv sõltub võistlejate ja kaasavõetava abipersonali arvust. Iga võistleja peab võistlusele registreerimisel märkuste lahtris oma abipersonali nimeliselt ära märkima. Paneme võistlejatele südamele, et kaasa võtta ainult hädavajalik personal.

4. Juhul, kui osalejate suurest arvust tulenevalt on vajalik teha piiranguid, siis lähtutakse registreerimise ajalisest järjestusest ja/või eelistatakse vähema abipersonaliga võistlejaid, et võimaldada rohkem starte.

5. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

6. Inimesed võivad liikuda koos kuni 10-liikmelises grupis, kui vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a) saabunud võistlusele samast tallist;

b) saabunud võistlusele sama transpordiga;

c) on sama treeneri õpilased;

d) ühe pere liikmed. Nimetatud grupid peavad jälgima, et ei puutu kokku ning ei segune teiste gruppidega.

7. Haigusnähtudega isikutel on võistluse territooriumile sisenemine rangelt keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

8. Maski kandmine on nii siseruumides kui õues kõigile kohustuslik, v.a hobuse seljas viibivad ratsanikud, alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Palume kõigil võistlusel viibijatel kaasa võtta oma mask. Vajadusel saab osta maske ka kohapeal.

9. Võistluspaika saabuda võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuda koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.

10. Hobuautode parkimisel palume jälgida kohapealseid juhiseid tagamaks kõigile piisavalt ruumi hobustega toimetamiseks ja distantsi hoidmiseks.

11. Võistlusklasside vahel on vähemalt 30-minutiline paus puhastus- ja desinfitseerimistöödeks.

12. Parkuuriga tutvumisel jätab korraldaja endale õiguse lasta võistlejaid rajaga tutvuma jaokaupa, et oleks tagatud piisav hajutatus.

13. Soojendusväljakule on lubatud korraga 10 võistlejat. Palume treeneritel/abilistel soojendusväljakul viibida minimaalselt. Soojendustakistuste tõstmisel on soovitav kasutada kummikindaid.

14. Palume kõigil suhtuda täie tõsidusega juhendis toodud korraldustesse.


Antud nõuded tulenevad Kultuuriministeeriumi ja Eesti Ratsaspordi Liidu juhistest, millega saab tutvuda SIIN.

Документы

Положение
Sammuli 29.05.21
Программа
Старт-лист
Результаты
Другое

Классы и категории

Время Классы Уровень сложности Категории Стартовые взносы Призы Результаты
29.05.21
1
1 100 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 100 cm Avatud 25 € 200€
29.05.21
2
2 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm Avatud 25 € 200€
29.05.21
3
3 90 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 90 cm ESHKS sarja 4a hobused 25 € Esemelised
29.05.21
4
4 105 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 105 cm ESHKS sarja 5a hobused 25 € Esemelised
29.05.21
5
5 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm Avatud 25 € 200€
29.05.21
6
6 130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 130 cm Avatud 25 € 200€