Klubisse kuulumise teatamine

Alaealise isiku puhul esitab ja kinnitab avalduse ID-kaardiga lapsevanem või eestkostja.
ID-kaardiga kinnitamise puudumisel on ratsaneti teenuste kasutamine piiratud!

Lapsevanema või eestkostja kontaktandmed

Lisaks lapse andmetele palume sisestada ka lapsevanema andmed ja kinnitada vastavad nõusolekud lapsevanema poolt.

Käesolevaga teatan klubist, mille nimel võistlen ning kinnitan, et klubi on sellest teadlik.

Vajutades „Registreeri“ nuppu, kinnitad esitatud andmete õigsust.

Katkesta