Klubisse kuulumise teatamine

Klubisse kuulumise teatamine

Alaealise isiku puhul esitab avalduse lapsevanem või eestkostja.

Isikukoodi on vaja isiku identifitseerimiseks. Mitte-residendid, kellel ei ole isikukoodi, saavad Rohelise Kaardi avalduse esitamiseks pöörduda ERL ametniku poole (ave@ratsaliit.ee).

Lapsevanema või eestkostja kontaktandmed

Lisaks lapse andmetele palume sisestada ka lapsevanema andmed ja kinnitada vastavad nõusolekud lapsevanema poolt.

Käesolevaga teatan klubist, mille nimel võistlen ning kinnitan, et klubi on sellest teadlik.

Vajutades „Registreeri“ nuppu, kinnitad esitatud andmete õigsust.

Katkesta