Poni turjakõrgusest teatamise avaldus

Esitatakse võistleva poni kohta iga-aastaselt kuni poni 8-aastaseks saamiseni (kaasa-arvatud).

Mõõtmise andmed

Mõõdetud hobuserauaga? *
NB! Mõõtmine peab olema tehtud ERL poolt tunnustatud veterinaari poolt.
Taotluse esitaja

Avalduse esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust ning nende kattuvust passi kantud andmetega.
NB! Mõõtmise tulemused hakkavad kehtima ja hobune märgitakse poniks peale info kinnitamist ERL administraatori poolt.

Taustatööd